sklecić


sklecić
Nie umieć sklecić trzech słów zob. trzy 3.
Nie umieć zdania, dwóch zdań sklecić zob. zdanie 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • sklecić — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}klecić{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}nie umieć powiedzieć [sklecić] trzech słów {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sklecić — dk VIa, sklecićcę, sklecićcisz, skleć, sklecićcił, sklecićcony «zrobić, zbudować coś z byle czego, zwykle niedbale, naprędce, prowizorycznie» Sklecić szałas z chrustu. przen. «ułożyć, sformułować, skomponować z trudem, nieudolnie» Nie umiał… …   Słownik języka polskiego

  • nie umieć powiedzieć [sklecić] trzech słów — {{/stl 13}}{{stl 33}} być tępym, nie umieć się wysłowić {{/stl 33}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zdanie — 1. Nie ma dwóch (dwu) zdań; bez dwóch zdań «nie ma wątpliwości, bez wątpienia»: Przyjęcie było wspaniałe, nie ma dwóch zdań. R. Antoszewski, Kariera. Bez dwóch zdań Stasiuk otrzymał w darze od Pana Boga nieprzeciętny talent pisarski (...).… …   Słownik frazeologiczny

  • umieć — Ktoś nie umie do trzech zliczyć; ktoś wygląda, jakby nie umiał do trzech zliczyć zob. trzy 2. Nie umieć czegoś ani (ni) w ząb zob. ząb 7. Nie umieć powiedzieć, sklecić trzech słów zob. trzy 3. Nie umieć zdania, dwóch zdań sklecić zob. zdanie 2.… …   Słownik frazeologiczny

  • klecić — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ndk VIIb klecićcę, klecićci, kleć, klecićcony {{/stl 8}}– sklecić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} budować coś z pośpiechem, z lichych, tanich materiałów,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dwa — 1. Dwa kroki (stąd), o dwa kroki (stąd) «bardzo blisko (stąd)»: Postanowiłam teraz pójść do mojego mieszkania na Pańskiej, dwa kroki stąd i zabrać stamtąd kilka osobistych rzeczy, których brak odczuwam mieszkając na razie u rodziców. J. Przybora …   Słownik frazeologiczny

  • mieć — 1. Ktoś ma coś wypisane w oczach; ktoś ma coś wypisane, napisane na czole, na twarzy, pot. na gębie «po kimś widać wyraźnie, jaki ma nastrój, charakter lub jakie ma zamiary»: Miałem chyba wypisane na czole, że po długim pobycie przyjechałem z… …   Słownik frazeologiczny

  • trzy — 1. pot. Bredzić, mówić, klepać, pleść itp. trzy po trzy «mówić bez sensu, mówić głupstwa»: Pleciesz trzy po trzy, Siemion... Wódka uderzyła ci do głowy... J. Brzechwa, Owoc. 2. Ktoś nie umie do trzech zliczyć; ktoś wygląda, jakby nie umiał do… …   Słownik frazeologiczny

  • s- — «przedrostek będący odpowiednikiem przedrostka z przed spółgłoskami bezdźwięcznymi, z wyjątkiem s, sz, ś (si), ć (ci)» 1. «tworzący czasowniki pochodne» a) «nadający charakter dokonany czasownikowi niedokonanemu, np. chować schować, karcić… …   Słownik języka polskiego